Fundacja
Previous Next

Planujemy otworzenie świetlicy dla seniorów w Bydgoszczy, w której będą organizowane spotkania seniorów i wykłady edukacyjne o tematyce zdrowotnej prowadzone przez lekarzy i pielęgniarki.