Fundacja
Previous Next

Planujemy otworzenie świetlicy dla seniorów w Bydgoszczy, w której będą organizowane spotkania seniorów i wykłady edukacyjne o tematyce zdrowotnej prowadzone przez lekarzy i pielęgniarki.

Stworzenie świetlicy dla seniorów Domu opieki Słoneczny Stok w Wiśle, w celu spotkań i aktywizacji osób starszych.

Powstanie fundacji „ŻYCIE DLA ZDROWIA”. Fundacja powstała z inicjatywy Urszuli Puczkowskiej, która na co dzień w pracy lekarza styka się z trudnymi sytuacjami i problemami zdrowotnymi osób starszych. Dzięki wsparciu i organizacji kwestii formalnych przez Tomasza Siedleckiego fundacja otrzymała statut organizacji non-profit 2 października 2017 roku.