Naszą opieką objęte są osoby starsze znajdujących się w Domu opieki Konstancin. Są to osoby, których stan zdrowia wymaga ciągłego nadzoru lekarskiego i konsultacji oraz wymagające dodatkowej opieki.